Boken er velskrevet, har godt språk, og er skrevet med stor innlevelse, med stor kunnskap sett fra innsiden av en politietterforskers liv. Koivo er beskrevet som den gode gamle etterforsker, som på en måte kjemper kampen noe mot systemet, men finner en vei igjennom de ulike utfordringene for å nå et mål. Han er etisk, tenker også på den andre siden, prøver å forstå den kriminelle og prøver å se hva som kunne blitt bedre for politivesenet. Her er det mye kunnskap som formidles, og jeg har lært mye av å ha lest boken. Fanget i Englestøv-nettet er en veldig realistisk bok, tett innpå samfunnet og personene, og det beskriver godt en endring av det kriminelle miljøet da utenlandske grupper kommer inn i bildet, her igjennom Kosovo-Albanere med sin bakgrunn. Den kriminelle får også sin empatiske vurdering, der miljø, tenkemåte og kultur påvirker hvordan de ender opp i det kriminelle miljøet.

 

Noen vil helt sikkert kritisere boken for at den er moralistisk. At det er mer normative utsagn, med hva som burde vært annerledes med rettsvesen, system, enn bare beskrivende, empirisk skildring. Likevel har du satt Koivo i en unik posisjon. Det er ikke ofte vi får se alt fra innsiden av politiet, helt utilslørt, uten et mer romantisk blikk, eller den usunne livsstilen og konsekvensene av den. Her er Koivo en sunn politi, med et klart hode! Faktisk sjelden i de bøkene jeg har lest!

Om jeg får lov å komme med en sammenligning, er det nok Jim Bergerac skikkelsen som kommer nærmest. Han kjemper ofte en ensom kamp, prøver å holde seg sunn og frisk og har et sterkt fokus på løsning og politiarbeidet, da andre i ledelsen tenker politikk og konsekvenser.

 

Boken virker troverdig og har et godt språk. Likevel lurer jeg på om noen av de kriminelle kan så mye om rettsvesen og hvordan alt fungerer. Ofte sier de mye det man sikkert ønsker de skulle si, men det må sikkert være noen som jobber sterkt imot politiet. At Koivo skaper seg tillit og dermed får frem det beste i sine medborgere som er på kant med loven er mulig. Men man kunne tenke seg av og til mer motstand og kamp, særlig fra Leo under første rettsaken, i språk og handling. Likevel, boken Fanget i Englestøv-nettet er spekket med kunnskap fra innsiden, hvordan politi og rettsvesen fungerer, og hva som kunne gjort mye bedre. Om man har lite kunnskap om narkotiske stoffer, eller politiets arbeid fra før, er boken en fin intro til nettopp dette. Koivo har en samvittighet og en pågangsvilje av de sjeldne og jobber bare for å nå et mål om oppklaring av sakene.

 

Harald Søreide -krimelsker/statsviter Bergen.