"MOT BEDRE VITENDE" hos Galleri Klevjer.

"MOT BEDRE VITENDE". Alle som har lest denne sist utgitte boken min, vet at det er en rus-krimroman, i likhet med mine tidligere utgitte bøker. Få tenker kanskje over at det i historien også er innslag av maleri-forfalskninger/tyveri , hvor bl.a. et maleri av Thomas Klevjer blir omhandlet.…