Anmeldelse av PÅ VILLE VEIER - mot ukjent mål.

Anmeldelse fra Kjell Magne Gjøsæter, Fitjar. (Utdrag) Andersen veit kva han skriv om med sin bakgrunn i politiyrket gjennom 40 år. Det er ikkje vanskeleg å sjå at temaet rus ligg hans hjerta nært. Og det er styrken i romanen. For kva skjer med ein person som stadig søkjer seg til flaska? Og…