Helvetesrus ble min rus-krimbok nr. 2 som ble utgitt i 2015. Bildet er fra Colloseum bokhandel i Oslo hvor kunstneren Heidi Aastad viste frem originalmaleriet i forbindelse med min fremføring av bokutgivelsen. Kolofon forlag sto for arrangementet.

 

Boken er oppbygd på en litt uvanlig måte. For det første er det en kriminalroman med mange sanne hendelser og en sann drapssak. Den er for øvrig ikke oppklart. Dernest opplyser jeg om de forskjellige narkotiske stoffene etter hvert som de kommer inn i handlingen. Da forteller jeg litt om hva slags stoffer det er, utseende, virkning og faresignaler. På den måten kan leseren få et korrekt inntrykk av den ungdommelige rusen, tegn og symptomer og hvorfor personene handler slik de gjør.

Jeg skriver om det ungdomsmiljøet som møtte meg da jeg jobbet med narkotikakriminalitet tidlig på nitti-tallet innen Nordre Buskerud politidistrikt. Alle hendelsene er sanne, men noen ganske få har fått et etterslep av fiksjon.

I tillegg til narkotika- og kriminalitetsaspektet her jeg også skrevet om alle problemene som en etterforsker kan oppleve når man får en lederstilling innen et mediefokusert område. Ikke alle innen samfunnstoppene, inkludert politimestere og andre innen justissektoren, bryr seg om disse problemene, som gjør oppklaringene vanskeligere enn nødvendig. Andre lokale kjentfolk har andre interesser og gjør sitt til for å påvirke etterforskning og saksavgjørelser.

Coverbildet gir et heftig og alvorlig inntrykk. Det er malt av en dyktig kunstner fra Aurskog, Heidi Aastad. Hun startet Prosjekt narko i 2012 etter at hennes bror døde som en følge av rusmisbruk. Bildet heter «Gutten ved graven», og viser den avdødes sønn ved graven til sin far. Gutten heter Tage og er 5 år. Gutten bøyer hodet ned mot kisten og sier: «Ha det bra, pappa.»

Kunstnerens bror kom seg ut av rusmisbruket, men bivirkninger, skadene og depresjonen lå latent og resulterte i at han ikke så noen annen utveg enn å ta sitt eget liv.

 

God lesing.