Sokna-mannen har skrevet sin sjuende krimroman, «Fanget i englestøv-nettet».

Ole J. Andersen er tidligere politimann, og det var da han ble pensjonist at han gjorde alvor av skrivedrømmen.

Andersen utga sin første bok i 1979 «Politihistorie for Hønefoss», senere har han gitt ut «Kanalens mørke hemmelighet» (2013), «Helvetesrus» (2015), «Dødelig uenighet» (2016), «Fluefangeren» (2016) og «Mot bedre vitende» (2018).

Rus og kriminalitet

Som politimann hadde Andersen narkotika som sitt spesialområde, og det er erfaringene fra politiarbeid i Oslo og det som tidligere ble kalt Nordre Buskerud politidistrikt han tar med seg inn i bøkene.

– «Fanget i englestøvnettet» er en kriminalroman med narkotika i fokus, og som skildrer realistiske episoder 40 år med politiarbeid.

– Mange hendelser er selvopplevd, mens andre er opplevd av kollegaer. Enkelte opplevelser er noe overdrevne og tilpasset historien, men ligger nær opp til virkeligheten, forklarer han.

Mette Eriksen, Ringerikes Blad.