I slike varme tider som nå – 4. juli – er det kun en ting man kan foreta seg, nemlig å sette seg ute i skyggen med kulepenn og papir. Kommet godt i gang med nytt manus.