Coverbildet laget av Martine Solstad Larsen, f.1987, er tegner, maler, naturinspirert fotograf og liker historie, sagn og eventyr. Bor på Tyristrand i Ringerike kommune.  Her vises originalbildet. Bildet på baksiden viser labrador retriever «Kira», som søker etter gjenstander i skogsbunnen. I denne saken ble det heldigvis funn!                 Det er fotografi tatt av forfatteren selv.