Del VIII

Fanget i englestøv-nettet (2019)

Baksidetekst:

 

Forfatteren er politiutdannet og gikk av med pensjon i 2009. Som politimann tok han lederutdanning og hadde narkotika som sitt spesialområde. Med erfaring fra Oslo og Nordre Buskerud politidistrikt, er hans bøker basert på realistiske rus-krimhendelser nær virkeligheten med eks-politimannen Koivo i hovedrollen.

 

 

Fanget i englestøvnettet er en kriminalroman med narkotika i fokus, og som skildrer realistiske episoder opplevd i løpet av 40 års politiarbeid. Mange hendelser er selvopplevd, mens andre er opplevd av kollegaer. Enkelte opplevelser er noe overdrevne og tilpasset historien, men ligger nær opp til virkeligheten. Romanen tar i all hovedsak for seg 1990-tallet da kosovo-albanerne sto for mye av narkotikainnførselen og omsetningen i Oslo-området. Etter hvert spredde dette seg til de nærliggende distrikter og bygder. Midt oppe i denne harde og tragiske utviklingen jobbet både politietterforsker og privatpersonen, Koivo.

 

Koivo har akkurat gått av med pensjon da han får et oppdrag fra kriminalsjef Håkonsen. Etter en tvilsom overtalelse, får han et mistenkelig dødsfall å bryne seg på. Fra rimelig oversiktlige forhold i lokalsamfunnet, og få alvorlige straffesaker, kobles den lokale kriminaliteten opp mot hovedstaden og grensesprengende, organisert kriminalitet. Også denne gangen kommer hovedpersonen ut i hardt vær. Til tross for en problematisk forsvarer, egenrådig og maktsyk politijurist og en taus tiltalt hovedmann, løser saken seg til slutt. Dog ikke på en tradisjonell måte, og ikke uten flere harde sverdslag. Koivo får hjelp fra uventet hold. I visse kretser er det vanskelig å løpe fra fortiden, og det kan bli katastrofalt i visse miljøer.

 

Anmeldelser fra bokbloggere.

Fanget i englestøv-nettet» Ole J. Andersen

 

Publisert 22/01 2020, 19:40 Hennings bokhylle.

«Fanget i englestøv-nettet» er en kriminalroman med fokus på narkotika, rusmisbrukere og kriminelle miljøer. Forfatteren som er pensjonert politimann skildrer realistiske episoder basert på egne erfaringer i jobben og erfaringen til kollegene hans.

 

Historien tar for seg 1990-tallet da kosovo-albanere sto for det meste av narkotikaomsetning i Oslo, og etterhvert utvidet salget til nærliggende distrikter. Koivo er da nettopp pensjonert fra jobben som etterforsker i Hønefoss. Han blir bedt om å etterforske drapet på en kvinne fra rusmiljøet. Saken virker ganske opplagt ut – kjæresten som også er en del av miljøet, tilstår drapet uten å huske å begå det. Koivo starter etterforskningen som privat person, men blir bedt om hjelp av kriminalsjef Håkonsen til å bistå i etterforskningen.
Saken blir bare mer og mer komplisert, Koivo havner i farlige situasjoner og får hjelp fra uventede hold. Etterforskningen fører til organiserte kriminelle grupper som opererer både i hovedstaden og i Hønefoss, som skremmer og truer vitner. Også Koivo trues til å la etterforskningen være. Koivo selv med hans tilnærming til andre og måten han går fram på, minner meg veldig om Hercules Poirot, som gir boken en ekstra smak.

 

Etter å ha lest de forrige bøkene til Ole J. Andersen, forventet jeg å møte overdimensjonerte karakterer, men ble overrasket. Det gjør nok at boken opplevde jeg som mye mere alvorlig og mere tøff enn de forrige. Veldig aktuell og spennende krimroman med god flyt og fin språk. Kjempe interessant persongalleri med både hardbarkede kriminelle, livredde rusmisbrukere og eldre nysgjerrige damer. Samtidig utrolig bra og innsiktsfull fortelling om politiets hverdag og utfordringer.
Terningkast 5

Anbefaler på det sterkeste!

 

Fanget i englestøv-nettet av Ole J. Andersen

21/01/2021bokbloggeren Kjell Magne Gjøsæter.

 

Politietterforskar Koivo har akkurat gått av med pensjon då han får ei sak i fanget. Denne skal bringe han langt inn i underverdenen i eit berykta narkotikamiljø. Dette er bok nr. 6 i serien om Koivo.

  • Norsk tittel: Fanget i englestøv-nettet
  • Forfattar: Ole J. Andersen
  • Sjanger: Krim
  • Antall sider: 415
  • Utgivelsesår: 2019
  • Utgiver: Elefantus Forlag

Ole J. Andersen (Født 1950) bur på Sokna i Buskerud. Han har 40 år bak seg i politiyrket, og er spesialutdanna innen rus og narkotika. Han debuterte som forfattar allereie i 1979 med boka «Politihistorie for Hønefoss». I 2013 kom han ut med sin fyrste bok om eks-politimannen Koivo. «På ville veier – mot ukjent mål» er bok nr sju i denne serien, og kom ut i 2020.

Koivo har akkurat gått av med pensjon når han får eit oppdrag frå kriminalsjef Håkonsen. Etter ein del overtalelse går Koivo med på å etterforska eit mistenkeleg dødsfall. Den lokale kriminaliteten er i ferd med å ta seg opp, og denne gangen vert den kobla til hovedstadens aggressive og organiserte kriminalitet. Koivo finner raskt ut at nokon ikkje vil at han skal fortsetta etterforskinga, og han får truslar mot seg. Det skal visa seg at eit langt større bilete skjuler seg bak dette mistenkelige dødsfallet. Han må kjempa mot ein sleip forsvarar, ein egenrådig politijurist og ein veldig taus tiltalt hovedmann i jakta på sanninga. Det skal også vise seg at Koivo skal få hjelp frå veldig uventa hold.

Denne boka er eit leseeksemplar frå forfattar. Eg er på ingen måte påverka av dette, og har skrevet min egen subjektive vurdering av «Fanget i englestøv-nettet».

Dette er bok nr. 6 i serien om politietterforskaren Koivo. Denne gongen tar forfattar Ole J. Andersen oss med til 1990-tallet, da kosovo-albanere stod for masse av narkotikainnførselen og omsetninga i Oslo-området.
For dei som ikkje er kjent med denne forfattaren frå før, kan eg seia at han er kjent for sine rusrelaterte krimromaner. Han har 40 år bak seg i politiet og er spesialutdanna innan rus og narkotika. Så her får me eit ærleg og nært bilete på eit stort samfunnsproblem.

Som i dei andre bøkene i denne serien, er språket veldig enkelt og særegent. Det er kanskje ikkje den beste boka eg har lest språkmessig, men det er så stor innlevelse frå forfattar, at ein vert riven med.
Koivo er ein karakter som har meir omtanke for ofrene enn for seg sjølv. Han vil alle godt, og er ein særs skarp fyr med mange jern i elden. Samspelet med krimsjef Håkonsen er eit kapittel for seg sjølv. Eg tar meg sjølv i å riste oppgitt på hovudet av den merkverdige lite forståelsesfulle krimsjefen.
Koivo vert me godt kjent med, også som privatperson. Dei andre karakterane er meir på det overfladiske planet, men sidan det er narkotika og rusrelaterte temaer som er hovedfokuset, så er det heilt greit.

Også i denne boka er det overskrift ved kvart kapittel. Dette bringer gode barndomsminner frå bøkene om Hardy-Guttene. Når ein les overskrifta veit ein kva ein har i vente. Nokre er kanskje litt avslørande, men samtidig trigger det interessen til å måtte lese enda eit kapittel.

«Håndjern var unødvendig å bruke. Krimsjefen stolte på Ronny, og Ronny hadde respekt for politiet, særlig krimsjef Håkonsen. Krimsjefen ble ansett for å være rettferdig, ærlig og en mann som holdt det han lovte. De fleste hadde stor respekt for ham. Og det til tross for at han daglig beveget seg inn i et uærlig og kriminelt miljø.»

Me får ei grundig innføring av «englestøv», eit stoff som har ein heilt spesiell bakgrunn og verknad. Forfattar gir oss mange interessante opplysningar om narkotika, kriminaliteten frå aust-Europa, prosessen i straffeutmålingssaker og drar også inn fakta frå réelle hendingar. Samtidig så føler eg at han sporer litt av til tider. Det er både ein roman og ei faktabok. Her skulle eg gjerne sett at Andersen konsentrerte seg om historia, og heller la til alle fakta og opplysningar i ein eiga del bak i boka.

Andersen tar også eit oppgjer gjennom Koivo med forsvarsadvokatar, systemet i politiet, rettsorgana, og han kjem også innpå dette med at politijuristar som kanskje ikkje har etterforskingsutdannelse, som skal sitta på eit kontor og heva seg over erfarne spesialutdanna politifolk. Påtalemakta og politiet står i sterk kontrast til kvarandre. Dette er ting som skapar konfliktar i handlinga og er små bi-historier.

Eg finn ikkje alt like realistisk. Eit politi som fylgjer kun eit spor, ein krimsjef som av og til kan virke direkte uerfaren og lite engasjert, og nokre hendingar som eg syntes var oppkonstruerte og lite troverdig. Men dette er 90-talet, og for alt eg veit så kan dette vere nærare sanninga enn da eg innbiller meg.

Hendingane er meir voldelege i denne romanen. Her er inndriving av gjeld, skremming, truing, fysisk vold og drap nærast daglegdags . Dette forsterkar inntrykket av desse tøffe åra på 90-tallet, då fleire aktørar tok seg inn på det illegale markedet i Osloområdet. Andersen skildrar desse miljøa på ein meisterleg måte. Dette er noko han brenn for og som står nært hans hjerta. Og da kan ein lesa mellom og i setningane.

Som nevnt er dette ein rusrelatert krimroman. Den skiller seg dermed litt ut frå resten av krimbøker. Etterforskning og rus er nøkkelord, så ikkje forvent heseblesende action. Forfattar skildrar kva konsekvensar rus skapar, og kva det gjer med eit menneske. Ikkje berre på kort sikt, men også på lang sikt. Dette er ein serie som eg vil anbefala vidare.

TERNINGKAST: 4+

 

 

 

Tilbakemelding fra krimelskere:

«Nok en gang tar forfatteren oss med inn i en verden preget av rusmiljø, tillitsforhold og bedrag. Denne gangen viser forfatteren oss at han begynner å beherske skrivekunsten. Man blir fanget i undring og spenning fra første stund, og vi opplever overraskelsesmomenter underveis i boken. Vi har vært vant med i de tidligere bøkene at forfatteren tidvis har vært litt for informativ, men i denne boken har han klart skape dette til en del av historien, som gjør at dette oppleves på en helt annen måte. Man klarer liksom ikke helt å legge fra seg boken før man er ferdig, om det er fordi historien spinner seg rundt et univers man ikke helt fatter eksisterer eller om det er skrivemåten forfatteren har fått, vet jeg ikke, men tror det litt begge deler. Jeg gleder meg til fortsettelsen og nye bøker om Koivo.»

 

Ståle Skjønhaug, Hønefoss.

Kontorleder

 

Ny tilbakemelding.

Etter introen kommer boken fint i gang og du bygger opp spenningen rolig og sikkert. Boken er velskrevet, har godt språk, og er skrevet med stor innlevelse, med stor kunnskap sett fra innsiden av en politietterforskers liv. Koivo er breskrevet som den gode gamle etterforsker, som på en måte kjemper kampen noe mot systemet, men finner en vei igjennom de ulike utfordringene for å nå et mål. Han er etisk, tenker også på den andre siden, prøver å forstå den kriminelle og prøver å se hva som kunnet blitt bedre for politivesenet. Her er det mye kunnskap som formidles, og jeg har lært mye av å ha lest boken. Fanget i Englestøv-nettet er en veldig realistisk bok, tett innpå sammfunnet og personene, og det beskriver godt en endring av det kriminelle miljøet da utenlandske grupper kommer inn i bildet, her igjennom Kosovo-Albanere med sin bakgrunn. Den kriminelle får også sin empatiske vurdering, der miljø, tenkemåte og kultur påvirker hvordan de ender opp i det kriminelle miljøet.

 

Noen vil helt sikkert kritisere boken for at den er moralistisk. At det er mer normative utsagn, med hva som burde vært annerledes med rettsvesen, system, enn bare beskrivende, empirisk skildring. Likevel har du satt Koivo i en unik posisjon. Det er ikke ofte vi får se alt fra innsiden av politiet, helt utilslørt, uten et mer romantisk blikk, eller den usunne livsstilen og konsekvensene av den. Her er Koivo en sunn politi, med et klart hode! Faktisk sjelden i de bøkene jeg har lest!

Om jeg får lov å komme med en sammenligning, er det nok Jim Bergerac skikkelsen som kommer nærmest. Han kjemper ofte en ensom kamp, prøver å holde seg sunn og frisk og har et sterkt fokus på løsning og politiarbeidet, da andre i ledelsen tenker politikk og konsekvenser.

 

Boken virker troverdig og har et godt språk. Likevel lurer jeg på om noen av de kriminelle kan så mye om rettsvesen og hvordan alt fungerer. Ofte sier de mye det man sikkert ønsker de skulle si, men det må sikkert være noen som jobber sterkt imot politiet. At Koivo skaper seg tillit og dermed får frem det beste i sine medborgere som er på kant med loven er mulig. Men man kunne tenke seg av og til mer motstand og kamp, særlig fra Leo under første rettsaken, i språk og handling. Likevel, boken Fanget i Englestøv-nettet er spekket med kunnskap fra innsiden, hvordan politi og rettsvesen fungerer, og hva som kunne gjort mye bedre. Om man har lite kunnskap om narkotiske stoffer, eller politiets arbeid fra før, er boken en fin intro til nettopp dette. Koivo har en samvittighet og en pågangsvilje av de sjeldne og jobber bare for å nå et mål om oppklaring av sakene.

 

Om virkemidler:

Boken har to spenningstopper med et mer rolig parti imellom disse. Det bygger seg fint opp fremmover etter introen. Helt til Leo blir endelig tatt og nettet hans rullet opp. Man blir dradd med i spenningen og alt er godt beskrevet. Så blir det beskrevet et mer normalt samfunn, der personene finner en likevekt igjen, ved Leos fengsling. Og mange får det bedre helt til det drar seg til igjen. Så kommer det en spenningstopp mot slutten. Fin timet med spenning helt mot slutten. Veldig bra. Som leser hvet vi ikke utfallet. Alt blir mer dramatisk med Jari og hans familie sin henrettelse, og forsøk på oppklaring. Slutten er bra. Man får dramatikken med biljakt helt mot slutten av boken. Hvordan det ender er ikke usannsynlig med tanke på hvordan det Kosovo-Albanske miljøet er beskrevet.

 

Språket.

Velskrevet med noen få skrivfeil der noen bokstaver er utelatt i første halvdel av boken. Ellers virker manus veldig gjennomarbeidet og grundig jobbet med.

 

Harald Søreide

Statsviter og krimelsker