Her legger jeg ut den baksideteksten som trolig blir brukt. Coveret er enda ikke klart. Manuset blir sendt til ombrekking og trykking om kort tid. Håper på utgivelse i god tid før jul.

Mot bedre vitende er en rusrelatert kriminalroman med sannferdig innhold. Historien er satt sammen av hendelser som forfatteren selv, eller kollegaer, har opplevd i løpet av nesten 40 år i politiet. Plottet inneholder ellers overdrivelser/fiksjon for å få til en sammenhengende historie. Alle rus- og narkotikarelasjoner er sanne.

I boken får et fuktig bursdagsselskap et tragisk etterspill. Gode venninner får problemer på hvert sitt hold. Den pensjonerte etterforsker, Koivo, blir hyret inn igjen til den lokale politistasjonen etter ønske fra kriminalsjef Håkonsen. Etter hvert som etterforskningen av et drap skrider frem, skjer det ytterligere alvorlig kriminalitet i den middelstore byen på Østlandet. Etterforskningen blir krevende, og både krimsjefen og Koivo tviler en stund på oppklaring. Imidlertid får Koivo økt motivasjon og ekstra kraft etter å ha lest historien om en britisk statsministers handlinger under 2. verdenskrig.

Etter en tur til Latvia, med diverse komplikasjoner, finner Koivo ut at flere av de mistenkte har internasjonale relasjoner, og politimesteren frykter at det blir en altfor omfattende etterforskningsoppgave for den lokale politistasjonen. En hovedmann blir etter lengre etterforskning avslørt, men det skulle vise seg at personen ikke var i stand til å avgi politiforklaring.

                                                

Forfatteren, Ole J. Andersen, (1950), vokste opp på Ulefoss i Telemark, men bor i dag på Sokna i Buskerud. Han har 40 år bak seg i politietaten med allsidig tjeneste, men med lederutdanning og rus- og narkotika som spesialområde. Han gikk av med særaldersgrense i etaten i 2009.

Forfatteren ledet store narkotikasaker innen Ringerike/Nordre Buskerud politidistriktet på 90-tallet, hvor det ble gjort beslag av store mengder cannabis, heroin og amfetamin/kokain. Narkotikaen var i alt vesentlig beregnet på det lokale markedet, men ble også transportert og omsatt i store deler av landet. De tiltalte fikk lange fengselsstraffer.

 

Tidligere utgitt av samme forfatter:

Politihistorie for Hønefoss (1979).

Rus-krimlitteratur: Kanalens mørke hemmelighet (2013) – Helvetesrus (2015) – Dødelig uenighet (2016) og Fluefangeren (2016).