Del IV

 

Helvetes-rus (2015)

 

 

I Helvetesrus beskriver jeg det ungdommelige rusmiljøet på Ringerike som jeg møtte tidlig på 90-tallet da jeg begynte å jobbe med narkotikaproblematikken. De fleste av disse røkte hasj nesten daglig, og holdt seg til det. Men noen gikk over til sterkere og farligere stoffer og ble involvert i alvorlig kriminalitet. Jeg hadde god kontakt med de fleste og fikk en unikt innblikk i hvordan brukerne levde og hvilke problemer de påførte seg selv.

 

 

Baksidetekst:

Forfatteren, Ole J. Andersen (f. 1950) ble født i Skien og vokste opp på Ulefoss i Telemark. I dag bor han på Sokna i Ringerike kommune i Buskerud. Etter 40 år i politietaten, har han hatt ledelse og narkotika som spesialområder. Han har skrevet Politihistorie for Hønefoss i 1979. Etter at han gikk av med pensjon i 2009 har han utgitt kriminalboken Kanalens mørke hemmelighet (2013). Helvetesrus (2015) er hans andre bok.

I Helvetesrus beskrives et ungdommelig rusmiljø med cannabis i fokus, og den skjebne som enkelte av dem utsettes for. Etter et makabert drap følges miljøet tett av etterforsker Koivo på den lokale politistasjonen.  Selv om mistanken går i en spesiell retning, blir de fleste mistenkt og involvert i saken, inkludert en kvinnelig politistudent. Drapsetterforskningen vanskeliggjøres av mange utenforstående faktorer. Likevel kommer Koivo fram til en løsning og mener at han har løst drapsgåten. Imidlertid skulle det vise seg ikke å være så enkelt………

Boken er basert på realistiske hendelser og episoder som er selvopplevd eller opplevd av kollegaer. Likevel er enkelte opplysninger noe overdrevne og tilpasset historien, men alt har en snev av sannhet. All informasjon i boken som omhandler narkotika er etter forfatterens mening og erfaring sannferdig.

Omslagsbildet er etter maleri av Heidi Aastad, bosatt i Aurskog-Høland. Hun er kunstner og startet Prosjekt narko i 2012 etter at hennes bror døde etter noen års rusmisbruk. Heidi har jobbet aktivt med barn, ungdom og voksne og informert om farene med rus og hvordan det er å være pårørende til en rusmisbruker. Hun stiller ut egne malerier av mennesker i rusrelaterte situasjoner. Heidi ble kåret til Årets navn i Aurskog i 2013.

Coverbildet til denne boken heter Gutten ved graven. Gutten heter Tage og er 5 år. Han står ved kisten til sin døde far og bror til Heidi, som døde. Han kom seg etter hvert ut av rusmiljøet og levde et godt liv, men bivirkningene, skadevirkningene og latente depresjoner resulterte i at han ikke så noen annen utveg enn å ta sitt eget liv.

Kolofon forlag, Oslo.

 

 

 

 

Politimann med ny krimbok fra narkotikamiljø

Ole J. Andersen har sin andre bok klar i god tid før krimhøytiden, påsken. Foto: Pål Tr. Mannsverk

Tekst; Pål Tr. Mannsverk, Ringerikes Blad.

Både Koivo og krimsjef Håkonsen er med i Ole J. Andersens andre kriminalroman.

Referansene til Hønefoss og Andersens fortid som politimann og narkotikaetterforsker er mange i «Helvetesrus», som beskriver ungdommer i et rusmiljø.

De tilhører ikke et hardt narkotikamiljø. Ungdommene begynner med cannabis, og noen av dem blir involvert i et makabert drap.

– Men alle blir mistenkt, også en kvinnelig politistudent, røper han.

Dette blir selvfølgelig en sak for Andersens krimhelt Koivo, som også var gjennomgangsfigur i debuten «Kanalens mørke hemmelighet» (2013).

Hønefoss har også hatt en krimsjef med etternavn Håkonsen, som for ikke lenge siden gikk av med pensjon.

– Jeg har fått tillatelse fra ham til å bruke «Krimsjef Håkonsen». Det er ikke han, men jeg tror nok at man vil kjenne seg igjen i noe også der, sier forfatteren om sin tidligere kollega Arne Erik Håkonsen.

Myndighetspersoner

Andersen er forberedt på at ikke alle lesere, for eksempel myndighetspersoner, vil være like fornøyde med alle avsnitt.

Koivo sliter med å få ut nødvendige opplysninger, blant annet fra etater som sosialkontor og helsevesen.

Boka er ifølge ham basert på realistiske hendelser, som er selvopplevd eller opplevd av kollegaer.

– Ingen ting av det som står i boka er ikke basert på sanne hendelser, sier Andersen.

Kjedelig sannhet

Samtidig har forfatteren innsett at det blir for kjedelig å skrive ei bok kun med sanne episoder.

– Derfor har jeg lagt dette inn i en kriminalhistorie. Jeg har trukket fra litt her og lagt til litt der, sier han.

Tittelen kan oppfattes som hard, men Andersen mener at den gjenspeiler innholdet i boka.

– Uansett hvordan du vrir på dette, er det et helvete å ruse seg på narkotika, sier han.

Villa’n

På forhånd har Andersen bestemt seg for at han ikke vil si hva som er sant, og hva som ikke er det.

Men en episode er hentet fra Ringerike kommunes varmestue «Villa’n», der det tidligere ble omsatt narkotika.

Politiet aksjonerte, men en person startet en underskriftsaksjon som endte i 19 anmeldelser imot ham. SEFO ble koplet inn, men saken ble henlagt.

– Vil du oppnå noe med bøkene dine?

– Jeg vil formidle noe av det jeg har opplevd gjennom 40 år i etaten.

Noen få av dem som røyker hasj klarer seg selvfølgelig bra senere, men faren for at rusmisbruket utvikler seg er så høy at det er grunn til å advare, sier Ole J. Andersen, som mener at boka bør passe godt for ungdom.